Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają

2021-02-12

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą wykonywać zawód kierowcy autobusu lub ciężarówki. Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej przeznaczony jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy: –. Dopiero po upłynięciu ważności Świadectwa Kwalifikacji trzeba będzie wykonać szkolenie okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne, a następnie wymienić prawo jazdy. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już prawo jazdy i ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej http://gsszkolenia.pl/kwalifikacja-kierowcy-i-szkolenia-okresowe/kwalifikacja-wstepna, ale chcą poszerzyć uprawnienia o nową kategorię.