System gaszenia gazem – automatyczny system przeciwpożarowy przeznaczony na gazowe

2020-10-20

System gaszenia gazem współdziała z systemem sygnalizacji pożarowej (SSP). System charakteryzuje się najwyższym stopniem detekcji nawet najmniejszego zarzewia ognia. Systemy gaśnicze na gazy obojętne wykorzystują do gaszenia mieszaninę azotu, argonu i niewielkiej ilości dwutlenku węgla. Systemy gaszenia serwerowni Serwerownia wraz z centralą baz danych jest jednym z najważniejszych oraz najbardziej wartościowych miejsc w każdej firmie. System gaszenia gazem – automatyczny system przeciwpożarowy przeznaczony na gazowe środki gaśnicze, jeden z typów stałych urządzeń gaśniczych (SUG).