System Digital Signage został zaprojektowany i przygotowany w taki sposób,

2021-04-09

Jesteśmy zaangażowani w pomoc naszym klientom ich potrzeb Digital Signage. Wszystkie te przykłady zostały wyprodukowane przy użyciu SignageStudio, najbardziej zaawansowanych aplikacji Digital Signage do daty. Żywe przykłady, zobaczyć go w akcji Zamówienie żywe przykłady prezentacji Digital Signage. Z RemotePad klient najpierw łączy się z siecią Wi-Fi, w przyszłym roku skanuje kod QR na cyfrowym ekranie Signage przy użyciu własnego telefonu komórkowego. System Digital Signage http://www.vcsystem.pl/oferta/komunikacja-wizualna/ został zaprojektowany i przygotowany w taki sposób, aby umożliwiać pełną adaptację do potrzeb i oczekiwań danego biznesu, a także specyfiki reprezentowanej branży.