Od września 2014 roku pracuje Niepubliczne przedszkole dla dzieci z

2020-11-21

Do AMISIA przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wybór najbardziej efektywnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawności intelektualną. Ścisła współpraca z rodzinami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji oddziaływań rewalidacyjnych. Od września 2014 roku pracuje Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem Warszawa https://kamykzielony.waw.pl/ AMIŚ. Zajęcia indywidualne dobierane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane do możliwości dzieci.