Jako flokulanty stosuje się wielocząstkowe rozpuszczalne w wodzie polimery lub

2021-03-27

Wielkość cząsteczek możemy zwiększyć wykorzystując flokulację chemiczną (flokulanty chemiczne) lub fizyczną. Koagulanty Koagulacja jest to proces polegający na łączeniu się pojedynczych cząstek substancji rozproszonej w większe aglomeraty. Polielektrolity oraz polimery to flokulanty – związki chemiczne, które stosowane są w wielu branżach przemysłu – przede wszystkim przez oczyszczalnie ścieków. Jako flokulanty https://tsc.com.pl/oferta/dzia%C5%82-chemikali%C3%B3w/chemikalia/flokulanty-oczyszczanie-wody stosuje się wielocząstkowe rozpuszczalne w wodzie polimery lub elektrolity nieorganiczne.